Kungliga Musikhögskolans kammarkör

Kungliga Musikhögskolans Kammarkör fick sitt namn 1970 under Eric Ericsons tid som huvudlärare i kördirigering. Tidigare gick den under namnet “Lilla Kören” – i motsats till den för samtliga elever obligatoriska “Stora Kören” som då fanns på KMH.
Kammarkören har genom åren kommit att spela en betydande roll som ett musikaliskt nav på KMH. Otaliga är de korister som under åren varit medlemmar och många av dem är idag ledande musikpersonligheter i hela landet och inom alla musikgenrer.
Kören leds sedan 2011 av Fredrik Malmberg, professor i kördirigering vid KMH.

Vokalharmonin


Vokalharmonin grundades 2004 av Fredrik Malmberg, som sedan dess är ensemblens dirigent och konstnärliga ledare.
Vokalharmonin vill i sin verksamhet utforska nya idiom för såväl komponerande och framförande av vokalmusik, vilket har resulterat i ett nära samarbete med flera av Sveriges ledande kompositörer. Andra musikaliska samarbetspartners, i Sverige och utomlands, utgörs av specialistensembler, symfoniorkestrar, fria scenkonstgrupper, musikfestivaler och elektronmusikstudior.

År 2004 utsågs Vokalharmonin till Sveriges Radios Artist In Residence och 2007 blev ensemblen korad till Årets kör av Rikskonserter.

Ensemblens inspelningar har fått stor uppmärksamhet, och CD-produktionerna Charpentier – Sacred Works och Soavi Accenti blev båda nominerade till en svensk Grammis i kategorin bästa ensemble.

Vokalharmonins hemsida