Uppsala

Nils-Erik Sparf, violin
Klara Hellgren, violin
Bernt Lysell, violin
Olof Ander, viola

Erik Wahlgren, cello

Uppsala Kammarsolister, en av landets främsta stråkensembler, intar en särställning i Sveriges musikliv. Ensemblen har en omfattande verksamhet och samarbetar ofta med intressanta gästmusiker. De har även arbetat med till exempel skådespelare och mimare. Slående är ensemblens stiltrogenhet, oavsett om den framför barock, klassisk, romantisk eller senare musik. Uppsala Kammarsolister turnerar ofta i såväl Sverige som utomlands och anlitas regelbundet av Sveriges Radio P2 för inspelningar. Det finns även flera cd-inspelningar med Uppsala Kammarsolister. Ensemblens medlemmar verkar också som konsertmästare respektive stämledare i Uppsala Kammarorkester.

Uppsala kammarsolisters hemsida