Falun

Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en: dels en yrkes- och högskoleförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymnasial kompletterande utbildning (KU) – båda med klassisk musik som huvudsaklig inriktning. Dessutom finns utbildningar inom jazz, folkmusik och komposition. Studerande från hela Sverige söker sig till skolan.

Musikkonservatoriet Falun erbjuder eleverna en trygg och kreativ miljö där de på bästa möjliga sätt kan förbereda sig för ett liv inom musikens värld. Ingen annan skola har den erfarenheten över tid – i snart 45 år har skolan bidragit till att förverkliga ungdomars drömmar om ett liv med musiken. Hundratals elever från Falun har under åren gått vidare till olika högskolor. Nu syns och verkar de på olika professionella scener, i orkestrar och operahus i Sverige, Norden och hela världen. Genom samarbetet mellan Gotlands Tonsättarskola och Musikkonservatoriet Falun kommer unga tonsättare och musiker i kontakt med varandra på ett tidigt stadium i sina blivande yrkesroller. Det är ett berikande utbyte för både tonsättarelev och musikerstuderande. Samarbetet har hittills resulterat i att musikkonservatoriets elever under tio års tid uruppfört ny musik skriven av tonsättareleverna vid Ljudvågor.

Falun musikkonservatoriums hemsida