I Vadstena ligger fokus på ämnet romansinterpretation – att tolka musiken, parallellt med att förbättra och fördjupa de tekniska färdigheterna på huvudinstrumentet sång eller piano. Detta gör utbildningen helt unik i Sverige!

Här ges de nycklar som behövs för att förvandla notbilder till levande och angelägen musik, att öva upp lyhördheten i samspelet med musikerkollegorna och att öka möjligheterna till verkligt personlig tolkning av musiken. Självklart får man också undervisning i bi-instrument, musikteori och gehör och andra ämnen som skapar en kompetent musiker; musikhistoria, språkuttal, vokalteori, gemensamt piano, musikkommunikation, kör, rörelse och sceniska projekt. De studerande uppmuntras att utveckla din fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik från skilda epoker och språkområden Genom samarbetet med Vadstena-Akademien ges möjligheter att delta i deras ordinarie verksamhet genom praktikplatser och specialkurser. Utbildningens pedagoger har lång erfarenhet och är/har själva varit aktiva som musiker. Vi gästas kontinuerligt av musiker och pedagoger från de stora scenerna och musikinstitutionerna, nationellt som internationellt. Utbildningen är en Konst och Kulturutbildningen under Myh, med Folkuniversitetet och Vadstena-Akademien som huvudmän och är högskoleförberedande.