TonsättarskolanTransparent

Gotlands Tonsättarskola startades 1995 i Folkuniversitetets regi av Ramon Anthin, Peter van Tour, Barbro Stigsdotter Möller och Sven-David Sandström, varmt påhejade av Olle Gibson.

Gotlands Tonsättarskola är en omöjlig verksamhet på en omöjlig plats. Eller för att låna Ramon Anthins ord – “Varför en tonsättarskola på Gotland?” – Därför att den inte behövs. Men vad gör man då? Jo, det gäller att skapa ett behov, och på den punkten har Gotlands Tonsättarskola varit synnerligen flitig. Nu för tiden har ca 80% av alla de som utbildar sig till tonsättare i Sverige börjat sin resa på Gotlands Tonsättarskola. Dirigenten Jan Risberg har beskrivit Gotlands Tonsättarskola som det mest spännande som hänt svenskt musikliv sedan Måndagsgruppen på 40-talet.

De flesta svenska tonsättare som tas ut att framföras på Ung Nordisk Musikfestival (UNM) har studerat på Gotlands Tonsättarskola. Flera av dem som är med och organiserar musikfestivaler som Sirén, UNM, Stockholm New Music och GAS är före detta studenter på Gotlands Tonsättarskola. Detsamma gäller antalet före detta elever som väljs in i FST, Föreningen Svenska Tonsättare.

Det är med andra ord lätt att konstatera att skolan behövs. Gotlands Tonsättarskola driver två kompositionsutbildningar; Komposition på 2 år som är en högskoleförberedande utbildning, samt Komposition – Fri Konst på 1 år som riktar sig till mer etablerade tonsättare och ljudkonstnärer. Lärarna är alla verksamma tonsättare. Eleverna studerar en rad ämnen så som komposition, elektroakustisk musik, gehör, harmonilära, instrumentation, estetik och notation. Den pedagogiska kärnverksamheten ligger dock i kompositionsprojekten som består i att eleverna komponerar musik för olika musiker och ensembler. Här finns givetvis GotlandsMusiken som medverkat varje år sedan starten 1995 och uruppfört hundratals nya verk; musik för soloinstrument, blås- och brasskvintetter, saxofonkvartetter, duos, trios och orkestermusik.

Vidare märks ensemblesamarbeten som gjorts möjliga genom bland annat Rikskonserters, Kungliga Musikaliska Akademiens och OPENs försorg; Sonanza, Pärlor för Svin, Axelsson & Nilsson Duo och Göteborgs Kammarsolister. Här finns också ensembler som gått in på egen verksamhetsbudget så som Norrbotten NEO, Radiokören, S:t Johannes Kammarkör, Vokalkvartetten VOX, Adolf Fredriks Flickkör, Visby Vokalensemble, Capella Gotlandica, Nordiska Ungdomsorkestern samt Faint Noise, Karlsson-Holmertz och Flodin/Ingemarsson-Berg. Vi finner också elevsamarbeten som de med Musikkonservatoriet Falun, Västerås Kammarmusikutbildning och Dalarö Folkhögskola. Dirigenterna Jan Risberg, Sonny Jansson, Mats Nilsson, Karin Oldgren, Stefan Solyom och Bo Johansson har vid olika tillfällen och med olika ensembler handlett elevernas kompositioner från repetition till konsert. Projekten kulminerar i maj under Ljudvågor då verken uruppförs på konsert.

Gotlands tonsättarskolas hemsida